• Læs mere om os

  VODA Kundecases

 • Læs mere om os

  VODA Kundecases

 • Læs mere om os

  VODA Kundecases

 • Læs mere om os

  VODA Kundecases

VODA A/S kundecases

VODA’s primære opgaver

Vi favner et bredt kundesegment, og vores services består af mange forskelligartede opgaver. I nedenstående kundecases har vi givet nogle eksempler på vores kompetencer omsat til specifikke kundeløsninger.  

Case 1 – Rammeaftale, revisioner og projekter

Fjernvarme Fyn

Siden 2018 har VODA haft et samarbejde med Fjernvarme Fyn, hvor vi bl.a. har hjulpet med de årlige revisioner på Fynsværkets affaldsfyrede linjer og servicering af kedeltrykparter og fyrringsudrustning.

Kunden udtalelser:

 • VODA var handlekraftige og meget løsningsorienteret.
 • VODA var fokuseret på at overholde tidsplanen, og det lykkedes at komme i mål med projektet til tiden, trods udfordringer undervejs, takket være VODA’s fleksible og agile tilgang til arbejdet.
 • Siden udskiftningen i 2019 har vi slået den ene rekord efter den anden med hensyn til afbrændt affaldsmængde og energiproduktion.
 • VODA forstår vores behov, og hvad der skaber værdi.
Case 2- Samarbejdsaftale

Returkraft AS

VODA og Returkraft har siden foråret 2019 haft et værdiskabende samarbejde med det fælles mål at skabe en mere sikker og effektiv drift af anlægget, hvilket er lykkedes til begge parters fulde tilfredshed. 

 • VODA har udført revision omhandlende vedligeholdelsesarbejde på trykparter, fyringsudrustning og slaggesystemer.
 • VODA er sparringspartner i forhold til anlæggets vedligeholdelsesstrategi.
 • Samarbejdsaftalen giver Returkraft overblik i forhold til tidsplaner og opgaveprioritering.
 • Returkraft har via samarbejdet fået en bedre indsigt og forståelse af deres drift; gennemsigtighed, åbenhed, troværdighed og innovation er nøgleordene.
CASE 3 – Konvertering til biomasse – Fra kul til træflis

Tekniska Verken Linköping AB

I november 2017 besluttede bestyrelsen i Tekniska Verken at udfase kul og fossil olie i kraftvarmeproduktionen før fyringssæsonen i 2021.

VODA (tidligere Boilerworks) vandt ordren til konverteringen af kedelanlægget fra kulfyret til biomassefyret og levering af brændstofdoseringssystem, forbrændingsrist og komplet forbrændingsluftsystem. I marts 2019 blev det sidste stykke kul brændt i CHP-anlægget i Linköping, og den ombyggede kulkedel fyres nu kun med træflis.

Case 4 – HÖGDALEN, SVERIGE – EKONOMISER P3

Stockholm Exergi

Leveringen omfatter detaljeret design, udvikling, indkøb, fremstilling og udskiftning af den eksisterende ekonomiser Högdalen P3 (Waste to Energy) i Stockholm, Sverige.

Kedel P3 (40 MWt, 36 bar (g), 360 °C), kedel blev taget i brug i 1986.

Ekonomiser 1 blev udskiftet under det årlige vedligehold i august 2020.

VODA har forbedret det eksisterende design af ekonomiseren og elimineret de problemer, kunden har haft med revner i svejsning af topsamlere.

CASE 5 – NY OVERHEDER

AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest

I 2018 vandt VODA ordren om at udskifte overhederen OH3 i det affaldsfyrede anlæg i Hjørring, Danmark. På grund af korrosion i det affaldsfyrede anlægs overheder var det nødvendigt at udskifte nogle af OH3 rørene i kedlen.

Leverancen inkluderede:

 • Produktionstegninger og godkendelse fra tredjepart
  • Fremstilling af det leverede
  • Demontering og installation af overheder
  • NDT-inspektion
  • Tryk-test (Voda bistod med udstyr og arbejdskraft)
  • Isolering
  • Idriftsættelse
  • Dokumentation
CASE 6 – INCONEL-BEKLÆDNING – P3 KV1

Tekniska Verken Linköping

VODA’s levering omfattede projektledelse, udvikling, design, indkøb, konstruktion og dokumentation til Inconel-beklædning på anlægget (Inconel 625) på kedlens panelvægge på en eksisterende affaldsforbrændinganlæg (Waste to Energy), Kedel 3, KV1, Tekniska Verken i Linköping.

Inconel pålægningen blev udført i nederste del af ovnen, 1. træk inklusive dele af bagvæg og højre og venstre væg og frontvæggen.