Lær mere om VODA A/S

Om virksomheden

Virksomheden VODA

Mange års brancheerfaring

For at drive dit anlæg optimalt, og med mest mulig oppetid, har du brug for en erfaren partner, der kan levere det, der skal til. VODA A/S tilbyder et team og en infrastruktur, der gør os til din optimale partner.

Vi deler ud af vores

Erfaring & Ekspertise

VODA A/S arbejder med et hold af medarbejdere, der har mange års erfaring samt ekspertise i bl.a. servicering af energianlæg og teknologi løsninger fra de store leverandører. Vores ekspertise omfatter:

 • Den daglige servicering af dit anlæg,
 • Fejlsøgning
 • Tilretning af dit udstyr
 • Rådgivning ifm. driftsoptimering.

Endvidere kan vi hjælpe dig med spørgsmål vedr. forbrændingsrist, brændselsindfødning, slaggehåndtering, trykparter og øvrigt hjælpeudstyr på anlægget.

Kald det

Præventivt Vedligehold

VODA A/S har den fornødne viden til at sætte ind, før nedbruddet sker. Viden der kommer fra medarbejdernes mangeårige erfaring om præcis disse typer anlæg.

Erfaringer der tages med fra anlæg til anlæg. Hvis det ønskes, nedfældes informationer om anlæggets tilstand i rapporter, der år efter år danner grundlag for optimeret vedligehold.

Målet er udelukkende at forbedre din forretning og skabe øget værdi. 

 

Hurtig driftsupport

Har du brug for os nu?

VODA A/S har et kvalificeret personale , som kan hjælpe dig. Vores servicebiler er alle udstyret med det nødvendige værktøj der skal til, for at dit anlæg forbliver i drift eller kommer det hurtigt og effektivt igen, hvis uheldet er ude.

Vælg derfor en serviceaftale med VODA A/S. 

 

Arbejdsmiljø-, Miljø-, og Kvalitetspolitik

Hos VODA A/S vægter vi sikkerhed og arbejdsmiljø meget højt og vi sikrer os altid at vores arbejde kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, både for vores medarbejdere og kunder. Arbejdsmiljøarbejdet er en del af kulturen hos VODA A/S og dermed en generisk og intuitiv del af hverdagen. Det ligger os dybt på sinde, altid at overholde gældende arbejdsmiljølovgivning og skærper også ofte disse krav, hvor en risikoanalyse eller et kundekrav, måtte finde dette nødvendigt.
Arbejdsmiljøpolitikken betyder at VODA A/S vil:


• Søge aktivt at forebygge alle arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser.

• Prioritere højt, at effektivitet og et godt arbejdsmiljø går hånd i hånd.

• Skabe et udviklende og stimulerende fysisk og psykisk arbejdsmiljø for alle ansatte og vores kunder.

• Tilstræbe en høj grad af faglig og personlig udvikling.

• Forvente, at medarbejderne søger medindflydelse og tager medansvar for eget og for kollegers arbejdsmiljø.

• Fremme den gode arbejdsmiljøkultur på arbejdspladsen.

Hos VODA A/S bestræber vi os på at belaste miljøet så lidt som muligt. VODA A/S er ISO 14001:2015 certificeret, hvilket betyder at vi efterlever gældende krav og arbejder procesorienteret med kontinuerlig forbedring af vores miljøledelsessystem.

Hos VODA A/S har vi fokus på:

 • Vi forsøger til hver en tid at påvirke miljøet mindst muligt. Det gør vi ved at bruge af miljørigtige hjælpematerialer og biler.

 • Vi tilskynder vores medarbejdere og samarbejdspartnere til at være miljøbevidste.

 • Vi afleverer udelukkende affald til godkendte modtagestationer og lossepladser.

 • Vi informerer vores medarbejdere om arbejdsforhold og miljøforhold ved alle virksomhedens aktiviteter.

 • Vi er altid åbne over for medarbejdere, myndigheder, kunder og øvrige interessenter om miljøforhold i vores firma.

 • Vi tager hensyn til miljø- og arbejdsforhold inden indkøb af nye biler og nyt materiel.

Hos VODA A/S er det et succeskriterie at vores serviceydelser altid indfrier, eller overgår, vores kunders forventninger samt de aftaler vi indgår. Vi stiller derfor høje krav til os selv, hvad angår kvaliteten af vores produkter og serviceydelser. For at nå disse mål sætter vi både operationelle og ledelsesmæssige mål, som bidrager til kontinuerligt at videreudvikle og forbedre kvaliteten af vores arbejde. Hos VODA A/S er det vigtigt at den høje kvalitet vi leverer, er synlig i alle aspekter af vores samarbejde med kunden. Vores kvalitetspolitik sikrer et homogent produkt, med fokus på kunden og vores kerneværdier. Vi vægter derfor i høj grad:

 •   Kontinuerlig uddannelse og opkvalificering af vores medarbejdere.

 •   Fokus på planlægning af, og optimering på, interne og eksterne ressourcer. At kvalitet er en indgroet del af kulturen i VODA.

 •   At indrapportering af fejl og mangler anerkendes og er en naturlig del af arbejdsprocessen.

 •   Løbende forbedring af vores kvalitetsstyringssystem, processer og udstyr, igennem procesorienteret tilgang vha. bl.a. PDCA-cyklussen.

Verdensmålene

Verdensmål 7#: Bæredygtig og moderne energi

Som en del af processen til grøn omstilling, sikrer VODA at kraftværkerne får en tidssvarende løsning der er sat op til at yde optimalt. Ved at hjælpe vore kunder med at optimere deres daglige vedligeholdelsesprogram, sikres en pålidelig energiforsyning.

Verdensmål 9#: Industri, innovation og infrastruktur

VODA bidrager til en renere industri og et bæredygtigt miljø igennem optimering af vore kunders anlæg. Dette mindsker bl.a. udledningen af NOX’er og, sikrer et optimalt udbytte af samfundets ressourcer. Ved at have fokus på værdiskabende løsninger til vore kunder, bidrager vi til at sikre et minimum af CO2-udledning. Vi optimerer værdikæden fra start til slut

Verdensmål 12#: Ansvarligt forbrug og produktion

Igennem unikke samarbejdsaftaler om genanvendelse af ristegods, bidrager VODA til den grønne omstilling. Som den eneste i markedet arbejder VODA hårdt for at sikre optimal udnyttelse af ressourcerne. Dette indebærer bl.a. at en væsentlig del af det ristegods vi skifter, bliver sendt til omsmeltning, så det kan støbes om og bruges igen