Vi tilbyder

Bred viden om Energianlæg

VODA A/S

Service & Vedligehold på energiproducerende anlæg

I samarbejde med dig planlægger vi, hvordan vi skal styre din revision. Det kan være i forbindelse med en fast aftale og med et afsæt i en eventuel inspektionsrapport fra året før. Vi koordinerer altid arbejdet til den aftalte tid. 

Inspektion

Vi udfører nøje inspektioner af dit energianlæg og tilhørende udstyr. Vi besvarer dine spørgsmål vedr. forbrændingsriste, brændselsindfødning, slaggehåndtering, trykparter og øvrigt hjælpe-udstyr på anlægget.

Driftoptimering

Målet er udelukkende at forbedre din forretning, og dermed sikre, at du øger din værdi med dit energianlæg. Derfor rådgiver vi dig i, hvordan du udnytter anlægget bedst muligt. 

Vedligehold

For at sikre den bedst mulige drift af dit energianlæg, bør det vedligeholdes på fast basis. Via VODA A/S kan der oprettes en serviceaftale, hvor vi tilser dit anlæg og vedligeholder det med alle nødvendige midler. 

Fejlsøgning

Det er ikke altid nemt at finde frem til fejlen på dit anlæg. Teamet bag VODA A/S har særlige teknikker, som skaber grundlaget for at finde de rigtige løsninger på de fejl, som kunne opstå. 

Serviceaftale

VODA A/S har kvalificeret personale, som kan hjælpe med de fleste udfordringer. Vores servicebiler er alle udstyret med det nødvendige værktøj der skal til, for at dit anlæg opretholder drift eller kommer hurtigt og effektivt i drift igen, hvis uheldet er ude. Vælg derfor en serviceaftale med VODA A/S.

Tilstandsrapport

For at sikre overblik og præcision tilbyder vi at udarbejde en tilstandsrapport over vedligeholdelsesopgaver på dit energianlæg. Informationerne om anlæggets tilstand nedfældes i rapporter, der år efter år danner grundlag for optimeret vedligehold.